ZÁSADY UCHOVÁVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

1. Tyto Zásady používání souborů cookie stanoví pravidla pro používání malých souborů, známých jako "cookies", používaných na webových stránkách www.wintertal.com (dále jen "webové stránky").

2. Vlastníkem webových stránek je CREATIVE Mateusz Kania se sídlem ve Vratislavi, ul. Pieszsza (51-109 Vratislav), NIP: 6842617508, REGON: 365622440 (dále jen "CREATIVE").

3. Soubory cookie jsou data IT, zejména textové soubory, které se ukládají v koncovém zařízení uživatelů navštěvujících internetový obchod (např. v počítači, telefonu nebo jiném zařízení uživatele, ze kterého bylo navázáno spojení s internetovým obchodem) a jsou určeny pro používání internetového obchodu, pokud to internetový prohlížeč umožňuje.

Soubor cookie obvykle obsahuje název domény, ze které pochází, dobu, po kterou je uložen v koncovém zařízení uživatele, a individuální náhodné číslo identifikující soubor. Hlavním účelem souborů cookie je usnadnit uživateli používání webových stránek a učinit je uživatelsky přívětivějšími, aniž by došlo k poškození počítače uživatele nebo jiného koncového zařízení. Informace shromážděné pomocí těchto souborů cookie se ukládají za účelem udržování relace uživatele na webových stránkách, mohou zlepšit webové stránky pomocí odhadu statistik o používání webových stránek, pomáhají přizpůsobit produkty nabízené společností CREATIVE individuálním preferencím a aktuálním potřebám uživatelů, urychlit vyhledávání atd, a v případě, že společnost CREATIVE získá předchozí informovaný souhlas uživatele, může společnost CREATIVE používat soubory cookie, značky nebo jiné podobné funkce k získání informací, které jí umožní zobrazovat reklamy, ať už z webových stránek, z webových stránek třetích stran nebo jinak, na základě analýzy zvyklostí uživatele při prohlížení.

Uložené nebo zpřístupněné informace nezpůsobí žádné změny v konfiguraci telekomunikačního koncového zařízení uživatele ani v softwaru nainstalovaném na tomto zařízení.

4. CREATIVE používá na těchto webových stránkách čtyři typy souborů cookie:

 1. Soubory cookie relace: shromažďují informace o aktivitách uživatele a existují pouze po dobu trvání dané relace, která začíná otevřením webové stránky a končí jejím zavřením. Po ukončení relace daného prohlížeče nebo vypnutí počítače se uložené informace z paměti koncového zařízení uživatele vymažou. Mechanismus souborů cookie relace neumožňuje získat z počítače uživatele žádné osobní údaje ani důvěrné informace.
 2. Trvalé soubory cookie: ukládají se do paměti koncového zařízení uživatele a zůstávají tam, dokud je uživatel nesmaže nebo dokud nevyprší jejich platnost. Mechanismus trvalých souborů cookie neumožňuje shromažďovat žádné osobní údaje ani důvěrné informace z počítače uživatele.
 3. Vlastní cookies: umístěné společností CREATIVE.
 4. Externí soubory cookie: umístěné třetími stranami schválenými společností CREATIVE, včetně souborů cookie nástroje Google Analytics, které se používají k analýze aktivit uživatelů webových stránek pro statistické účely.

5. CREATIVE používá vlastní soubory cookie pro:

 1. k ověření uživatele na webových stránkách a k zajištění relace uživatele na webových stránkách (po přihlášení), aby uživatel nemusel na každé podstránce znovu zadávat své přihlašovací jméno a heslo;
 2. analýzu a výzkum, jakož i audit publika, a zejména pro vytváření anonymních statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatelé používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah.

6. CREATIVE používá externí soubory cookie pro:

 1. popularizace webových stránek prostřednictvím sociální sítě facebook.com (externí správce souborů cookie: Facebook Inc. se sídlem v USA nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku);
 2. shromažďování obecných a anonymních statistických údajů prostřednictvím nástrojů Google Analytics (externí správce souborů cookie: Google Inc. se sídlem v USA).
 3. aby bylo možné vyhodnotit správnost a účinnost prováděných reklamních aktivit, zejména pomocí sítí AdWords a DoubleClick (externí správce souborů cookie Google AdWords a DoubleClic: Google Inc. se sídlem v USA), pro služby jako např.:
  • remarketing,
  • zájmové kategorie,
  • podobné publikum,
  • další typy zájmové reklamy,
  • demografické a místní cílení.

7. Soubory cookie jsou pro počítače uživatelů webových stránek bezpečné. Zejména touto cestou není možné, aby se do počítače uživatele dostaly viry nebo jiný nežádoucí software či malware.

8. Soubory cookie se na webových stránkách používají se souhlasem uživatele. Souhlas může uživatel udělit prostřednictvím příslušného nastavení softwaru, zejména internetového prohlížeče, nainstalovaného na zařízení, které uživatel používá k prohlížení obsahu webových stránek.

9. Uživatel může kdykoli odvolat nebo změnit rozsah dříve uděleného souhlasu s používáním souborů cookie na webových stránkách a vymazat je ze svého prohlížeče. Ačkoli se nastavení v jednotlivých prohlížečích liší, soubory cookie se obvykle konfigurují v nabídce "Předvolby" nebo "Nástroje". Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání se soubory cookie naleznete v nastavení vašeho softwaru (prohlížeče). Pokud tuto možnost použijete, bude používání webových stránek možné, s výjimkou funkcí, které ze své podstaty vyžadují soubory cookie. Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách a bránit jejich řádnému fungování.

10. V souborech cookie nejsou ukládány žádné informace, které by představovaly osobní údaje uživatelů webových stránek. Soubory cookie se nepoužívají k určení totožnosti uživatele ani ke shromažďování nebo ukládání citlivých osobních údajů.

11. Webový obchod obsahuje odkazy a reference na jiné webové stránky. Společnost CREATIVE neodpovídá za zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek.

12. Pravidla coookies se mohou změnit, o čemž bude CREATIVE uživatele informovat 1 den předem.

13. Veškeré dotazy týkající se zásad používání souborů cookie směřujte na adresu: info@wintertal.com[/vc_column_text]